RAAK MKB

Embed maakt deel uit van het project RAAK MKB – Internet der maritieme dingen. Het doel van het project is het koppelen van innovatieve systemen voor positionering in de plezier- en scheepvaart.

In 2008 heeft een voortraject plaatsgevonden. Projectgroepen ‘Tracking in de Recreatieve Scheepvaart’, ‘Kenniscentrum Jachtbouw’ en ‘Kenniscentrum Computer Vision’ van de NHL Hogeschool hebben zich daar destijds mee beziggehouden. Tijdens dit project kwamen de groepen erachter dat de communicatie tussen de verschillende systemen voor positionering in de plezier- en scheepvaart nog niet goed geregeld is.

Het project RAAK MKB – Internet der maritieme dingen is een verdieping van de verworven kennis en inzichten uit 2008. Binnen het project ontwikkelen de partijen hard- en software, waardoor bedrijven de mogelijkheid krijgen om reeds aanwezige sensordata uit te lezen, te koppelen en te gebruiken voor de ontwikkeling van intelligente systemen.

De NHL Hogeschool treedt op als penvoerder van dit project. Embed maakt deel uit van de stuurgroep.