Omnidots sensor

Beweegt of trilt uw huis? Leg de trillingen en bewegingen nu vast met de gebouw sensor. Deze eenvoudig te installeren sensor kunt u nu gratis in bruikleen krijgen.

Deze sensor installeert u heel eenvoudig. U heeft alleen een stopcontact en een internetverbinding nodig. Zodra u de sensor geïnstalleerd heeft, kunt u zich via uw computer aanmelden. Na het aanmelden ziet u alle meetgegevens van uw sensor, grafieken en andere interessante informatie over de bewegingen van uw huis.

U heeft de unieke mogelijkheid om vast te leggen hoe en wanneer uw huis trilt en beweegt.

Oorzaak van trillingen

Trillingen en bewegingen van woningen kunnen verschillende oorzaken hebben, onder andere de hieronder genoemde oorzaken.
Trilt of beweegt uw huis? Ongeacht de oorzaak kunt u de trillingen en bewegingen meten met uw gebouw sensor.

Aardbevingen

Aardbevingen kunnen een natuurlijke oorzaak hebben, of veroorzaakt worden door de mens. Bijvoorbeeld door gaswinning.
In Groningen wordt men tegenwoordig vaak geconfronteerd met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Huizen zijn er niet op gebouwd om tegen veel trillingen of bewegingen te kunnen. Daarom kan door trillingen en bewegingen schade aan woningen ontstaan.

Woont u in een aardbevingsgebied? Als u de gebouw sensor in uw huis plaatst, krijgt u inzicht in wanneer de bevingen plaatsvinden en hoe hevig de bevingen waren. U kunt overal ter wereld de trillingen en bewegingen van uw huis bekijken. Ook als u niet thuis bent, kunt u dus in de gaten houden of uw huis trilt.

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden kunnen door bijvoorbeeld zwaar verkeer of door heien zware trillingen veroorzaken. Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen.

Wordt er bij u in de buurt gebouwd? Houd in de gaten of en wanneer uw huis trilt. Zo bent u op de hoogte of uw huis beïnvloed wordt door de bouwwerkzaamheden.

Verkeersoverlast

Nederland is een dichtbevolkt land. Veel spoorlijnen en wegen liggen in de buurt van de bebouwde kom. Voortdurende trillingen door bijvoorbeeld vrachtverkeer of goederentreinen kunnen op den duur schade aan woningen veroorzaken. Woont u in de buurt van een grote weg of spoor? Of merkt u al dat uw huis trilt door verkeersoverlast? Krijg dan inzicht in de trillingen met de gebouw sensor.