Meetversterker

Embed heeft de Meetversterker ontwikkeld voor Inbiolab. De Meetversterker kan gebruikt worden voor veel doeleinden. Bijvoorbeeld om beademingsapparaten in ziekenhuizen aan te sturen.

Patiënten die niet zelfstandig kunnen ademen, worden aangesloten op een beademingsapparaat. De zenuwen van de patiënt sturen echter nog wel een signaal naar de longen wanneer de patiënt wil ademen. Dit wordt het ‘ademhalingsreflex’ genoemd. De Meetversterker pikt dit signaal op en versterkt het. Vervolgens stuurt de Meetversterker het bericht naar het beademingsapparaat met de opdracht de patiënt zuurstof toe te dienen.

De Meetversterker is met de patiënt verbonden door middel van elektrodes en met het beademingsapparaat door middel van Radio Frequency (RF).

Huidige beadmingsmachines meten niet wanneer de patiënt zuurstof nodig heeft. Wanneer een patiënt het beademingsapparaat dan niet langer nodig heeft en er van afgekoppeld wordt, is het mogelijk dat de longen hun ademhalingsreflex verliezen. De patiënt is dan niet langer in staat om op de normale manier te ademen. Dit probleem is opgelost dankzij de Meetversterker.

  • Ontwikkeld volgens medische richtlijnen;
  • Digital Signal Processing;
  • draadloze communicatie;
  • battery powered;
  • geavanceerd analoog ontwerp.