HRe gateway

Embed heeft een Gateway en HRe interface ontwikkeld voor I-NRG. I-NRG ontwikkelt een systeem om HRe’s op afstand uit te lezen. De Gateway en HRe interface maken deel uit van dit systeem.

Wat is een HRe?

Een HRe is een hoog rendement centrale verwarmingsketel. Deze ketel wekt elektriciteit op en verwarmt met de verlieswarmte het huis op waarin hij geplaatst is. Consumenten kunnen via I-NRG profiteren van de opgewekte energie, doordat I-NRG regelt dat consumenten hiervoor betaald krijgen.

Wat doet de HRe gateway?

I-NRG ontwikkelt een systeem om de HRe’s op afstand uit te lezen. De hoeveelheid energie die de HRe opwekt en het rendement dat de HRe bereikt is belangrijke informatie voor I-NRG. Om te voorkomen dat ze veelvuldig bij mensen thuis de standen van de HRe af moeten lezen, stuurt de HRe de standen via Internet naar een centrale server. Dit versturen doet de HRe door middel van de gateway. Klanten van I-NRG krijgen vervolgens toegang tot een (beperkt) aantal parameters van de HRe. De systeemintegrator verwerkt uiteindelijk van meerdere HRe’s de meetgegevens.

Rol van Embed bij ontwikkeling systeem

Binnen het systeem van I-NRG om HRe’s op afstand uit te lezen, heeft Embed de gateway en HRe interface ontwikkeld. De gateway verzorgt enerzijds een draadloze (beveiligde) verbinding met de HRe en anderzijds verzorgt hij de verbinding met Internet. De firmware van de gateway bestaat uit een C library met daar bovenop een Java interface. De systeemintegrator kan eigen Java code uploaden, waarmee het mogelijk is om het gedrag van het systeem aan te passen aan eigen wensen. Dankzij de ‘sandbox’ functionaliteit van Java is de privacy van klanten gewaarborgd. De HRe interface bestaat uit een draadloze transceiver en een microprocessor. De hardware is opgebouwd uit low-cost componenten. Het was een uitdaging voor Embed om de authenticatie tijdens berichtenverkeer te realiseren. De interface van de gateway accepteert namelijk alleen commando’s van de gateway.

Proces

Embed wilde I-NRG graag laten zien dat het mogelijk is om de gateway te ontwikkelen. Daarom heeft Embed door middel van de Embed prototyper een prototype gebouwd. Met dit prototype heeft Embed aangetoond aan I-NRG dat de ontwikkeling van de gateway mogelijk is. Embed heeft vervolgens een redesign gemaakt op basis van het prototype. Dit nieuwe ontwerp is goedkoper en gemakkelijker produceerbaar. Het snel maken van een prototype heeft ervoor gezorgd dat Embed snel en (relatief) eenvoudig een concept uit kon proberen, zonder meteen een hele ontwikkeling te doen. De basis was er al snel, in de vorm van het prototype, waardoor de daadwerkelijke ontwikkeling vlot en soepel verliep en bovendien kwalitatief sterk is.