FPGA, VHDL en Verilog

Embed maakt vaak gebruik van FPGA’s. Deze bieden veel voordelen voor het flexibel ontwikkelen van een embedded software applicatie, omdat ze veel flexibiliteit bieden ten opzichte van conventionele bouwstenen en/of microcontrollers. Het toepassen van standaard soft core CPU’s maakt het mogelijk met standaard ontwikkeltools efficiënte ontwerpen te bouwen.

Uitdaging

Het gebruik van FPGA’s is een uitdaging voor Embed geweest. Het toepassen van FPGA’s stelt namelijk nieuwe eisen aan het ontwerp en het prototyping proces van embedded elektronica. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • multi-layer PCB’s zijn niet te voorkomen;
  • BGA chips moeten verwerkt worden;
  • complexe voedingscircuits moeten opgezet worden.

Om dit in toekomstige ontwikkelingen soepel en vlot te laten verlopen, heeft Embed een prototyper ontwikkeld. Met deze prototyper kan Embed projecten meteen starten, zonder te maken te krijgen met de nieuwe FPGA eisen.

Toepassing van FPGA’s in projecten

FPGA’s zijn door Embed gebruikt in diverse projecten:

  • LEDWork – het op hoge snelheid decoderen van een DVI video signaal.
  • Logger – gebruik van een Atmel (AVR8) softcore met eigen aanpassingen en shared memory voor meerdere CPU’s.
  • Prototyper – toepassing van de OpenRISC soft core.

Embed heeft onder andere de volgende FPGA’s gebruikt in deze projecten:

  • CPLD’s van Lattice
  • Spartan3 van Xilinx
  • Virtex 6 van Xilinx
  • Spartan 6 van Xilinx