Billboard

Kunstenaar Lambert Kamps heeft een billboard gecreëerd voor de inwoners van Assen.

Dit billboard staat op een verouderd industrieterrein in Assen; een terrein dat de komende tien jaar wordt getransformeerd tot een woon-werkomgeving. Het billboard laat de inwoners van Assen zien welke werkzaamheden worden uitgevoerd en het billboard reist mee met de werkzaamheden op het terrein. De onthulling van het billboard was het startschot van de werkzaamheden.

Embed heeft de aansturing voor de 714 lampen ontwikkeld. De lampen zijn aangesloten op 26 door Embed ontworpen PCB’s.