Bedmeting

Embed heeft de ‘Bedmeting’ ontwikkeld voor een verzorgingstehuis. Het systeem is ontworpen om cliënten de juiste zorg te geven, op het moment dat ze het nodig hebben. Het systeem meet en analyseert de bewegingen van een cliënt die in bed ligt.

Bewegingen meten en analyseren

Het systeem meet de bewegingen van een cliënt om te meten of iemand abnormaal beweegt. Als een cliënt in bed heel veel of juist heel weinig beweegt, zou er namelijk iets mis kunnen zijn. Een cliënt zou bijvoorbeeld een epileptische aanval kunnen hebben. Zodra er sprake is van abnormale bewegingen, alarmeert de Bedmeting het personeel. Het personeel kan vervolgens controleren of alles in orde is met de cliënt. Het voordeel voor de cliënten is dat ze meteen worden geholpen zodra er iets mis is. Ze hoeven niet te wachten tot het personeel hun ronde doet.

Technische achtergrond

In elke poot van het bed is een sensor geplaatst; een accelerometer. De sensoren zijn verbonden met een centrale processor. Deze processor ontvangt en analyseert de data van de sensoren. De processor stuurt de geanalyseerde data naar het personeel.

Samenwerking

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Dit project wordt medegefinancierd door het Ministerie van EL&I, Pieken in de Delta.

min-ezli