Deelname aan ‘Economielezing’

Welke invloed hebben technologische vernieuwingen op het dagelijks leven? Deze vraag stond centraal tijdens de laatste Economielezing bij Springboard in Roden. Georganiseerd in samenwerking met het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) en de provincie Drenthe.

De Economielezing is meer dan een lezing alleen. Tijdens deze netwerkmiddag zijn 150 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven uit Noord Nederland bij elkaar gekomen voor lezingen, een beursvloer en een netwerkborrel.

De dag was vooral gericht op bedrijven uit de zorgsector. Embed stond tijdens deze netwerkmiddag op de beursvloer van Springboard. Hier heeft Embed met interessante partijen uit de zorgsector gesproken over de nieuwste technologische ontwikkelingen en welke invloed deze hebben op het dagelijks leven. Ook heeft Embed tijdens de lezingen vernomen op welke manier andere bedrijven inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen in de zorgsector.

Het verslag van de middag is te vinden op de website van de provincie Drenthe.