Uitbreiding kantoor Amsterdam

Embed is per 1 januari 2013 verhuisd naar: Pietersbergweg 1 Gebouw A Etage 4 1105 BM Amsterdam Begin februari 2012 heeft Embed een vestiging in Amsterdam geopend. Dit is een positieve ontwikkeling gebleken voor Embed, want inmiddels is Embed aan de Ruyterkade uit haar voegen gegroeid. Het kantoor aan de Ruyterkade was een plek voor besprekingen met (potentiƫle) klanten, het geven van demonstraties en het was een werkplek voor de business developers van Embed. Door de vele interessante opdrachten die...

Read More