Disclaimer

Disclaimer voor embed.nl en andere domeinnamen van Embed Engineering B.V.

Embed Engineering B.V. (Kamer van Koophandel: 02096102), hierna te noemen Embed, verleent u hierbij toegang tot embed.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Embed behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Embed spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Embed.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Embed en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Embed, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Embed heeft recht of licentie op alle afbeeldingen op de Website. Staat er per abuis een afbeelding de Website waarvan u het recht heeft en die Embed niet op de Website mag plaatsen? E-mail dan naar contact@embed.nl en uw afbeelding wordt verwijderd, zonder dat Embed verplicht is een boete of vergoeding te betalen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer bevat informatie van Ictrecht.nl.